Administratie en belasting

  • verzorgen financiële administratie (zowel op ons eigen kantoor als op kantoor van cliënt);
  • verzorgen van loonadministratie;
  • verzorgen van belastingaangiften:
    omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting.