Middelgrote ondernemingen

Een middelgrote onderneming (omzet € 12 mln., 50 werknemers; balanstotaal € 6 mln.) heeft de verplichting tot het laten controleren van haar (geconsolideerde) jaarrekening. Alleen accountantsorganisaties die een vergunning hebben van de AFM, mogen deze controles uitvoeren. Wij hebben deze vergunning en kunnen deze controle dus uitvoeren.

Versluis Accountancy heeft de maatregelen zoals vermeld in het rapport “In Het Publiek Belang” omarmt en neemt adequaat actie. Binnen onze organisatie wordt er op toegezien dat het publieke belang wordt gewaarborgd. Onze kernwaarden zijn gericht op kwaliteit en een professioneel kritische houding.